Aanpassingsklas

Kantoor
BSO - Aanpassingsklas - 1ste graad - 1ste jaar

Aanpassingsklas

Het eerste leerjaar B, de aanpassingsklas, bereidt je voor op een schoolopleiding in het beroepssecundair onderwijs (BSO). Maar je hebt ook de mogelijkheid om na de aanpssingsklas over te stappen naar het eerste leerjaar A en je schoolloopbaan verder te zetten in de A-stroom en het technische secundair onderwijs (TSO). 

Wil je bij ons van start gaan in het eerste leerjaar B?

Dan moet je eind december van het lopende jaar 12 jaar zijn. Ook als je geen zefde leerjaar deed of je niet geslaagd was, kan je nij ons beginnen in het eerste leerjaar B.
Ben je geslaagd in het zefde en wil je toch starten in een eerste leerjaar B, neem dan contact op met het begeleidend CLB van je school.

Lessenpakket Verzorging - Voeding

Basisvorming

1ste jaar

28u

2de jaar

16u

AV Levensbeschouwelijk vak

2 2

AV Nederlands

5 3

AV Frans

2 2

AV Aardrijkskunde

1 1

AV Geschiedenis

1 1

AV Natuurwetenschappen

2 1

AV Wiskunde

4 2

AV Plastische Opvoeding

2 1

AV Muzikale Opvoeding

1 -

AV Lichamelijke Opvoeding

2 3

TV Techniek

6 -

* Aanvullend maak je een keuze uit één van volgende opties 

Optie 1  

AV Nederlands

2

AV Wiskunde

2

OF 

Optie 2  

TV Technologische opvoeding 

2
AV Nederlands 2

 

Optie Verzorging-Voeding 9u

PV Praktijk oefeningen Verzorgingstechnieken

3
PV Praktijk oefeningen Voeding 4
TV Verzorgingstechnieken 1
TV Voeding 1
Optie Kantoor en Verkoop 9u

AV Nederlands

1
TV Handel 5
TV Dactylografie 3
Optie Decoratie 9u

TV Plastische en Decoratietechnieken

2
PV Praktische oefeningen en Decoratietechieken 7
Optie Nijverheid 18

PV Praktische oefeningen Hout

3
PV Praktische oefeningen Nijverheidstechnieken 6
PV Hout 2
PV Nijverheidstechnieken 3
PV Praktische oefeningen 1

 

AV = Algemeen vak TV = Technisch vak PV = Praktijk vak