Verzorging

Studieloopbaan
Verzorging

Aanpassingsklas

Eerste graad: 1ste jaar

Voeding en verzorging
Voeding en verzorging
Kinderzorg

Derde graad: 3de jaar

BSO - Kinderzorg - 3de graad - 3de jaar

Kinderzorg

Heb je een groot sociaal gevoel? Bezit je voldoende aanpassingsvermogen? Heb je een significant verantwoordelijkheidsgevoel en ben je bereid om in teamverband te werken? 

Dan is het zevende specialisatiejaar Kinderzorg beslist iets voor jou!

Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven in de derde graad Verzorging worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een praktische manier. Je leert werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties.

Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters en kinderen die bijzondere aandacht of verzorging nodig hebben.

Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter en kind. Je leert organisaties kennen binnen welzijns- en gezondheidszorg. Je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen. 

Je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden. Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse kinderopvang en eerste kleuterklas.

Wanneer je slaagt in dit zevende specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs en het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer. Je kan hiermee meteen aan de slag als bijvoorbeeld 
begeleider kinderopvang, onthaalouder of verzorgende.

Je kan ook verder studeren en het hoger onderwijs aanvatten in de richting Professionele Bachelor in sociaal werk of verpleegkunde. 

Lessenpakket 36u

Basisvorming 

 

AV Levensbeschouwelijk vak

2

AV Lichamelijke Opvoeding 

2

AV Project Algemene Vakken 

8

 

Specifiek gedeelte Kinderzorg

 

AV Expressie 

2

PV Praktijk opvoedkunde 

2

PV Praktijk verzorging  

1

PV/TV Stage verzorging/ opvoedkunde 

2

PV/TV Stage opvoedkunde 

6

PV/TV Stage verzorging 

2

TV Opvoedkunde 

4

TV Verzorging 

1

 

Complementair gedeelte

 

AV Bedrijfsbeheer 

4

 


AV = Algemeen vak TV = Technisch vak PV = Praktijk vak