Verzorging

Studieloopbaan
Verzorging

Aanpassingsklas

Eerste graad: 1ste jaar

Voeding en verzorging
Voeding en verzorging

Derde graad: 1ste jaar en 2de jaar

BSO - Verzorging - 3de graad - 1ste en 2de jaar

Verzorging

Ben je een sociaal iemand? Voel je je bezorgd om je medemens en help je anderen graag? Ben je creatief en geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met zorg?
Dan is Verzorging misschien wel de ideale studierichting voor jou!

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk. De opleiding leert je omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. Zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden komen aan bod. Je traint je in het observeren en rapporteren en in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen. Thema’s zoals voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, aangepaste woning en aandacht en begrip worden dus zeker en vast behandeld tijdens de lessen. Tijdens de stages, die doorgaan in kinderdagverblijven, rusthuizen en woon- en zorgcentra, maak je kennis met je toekomstige werksituatie. Onze school biedt een extra troef via de lessen Engels die je krijgt in het complementair gedeelte van deze studierichting!

 

Lessenpakket 36u

 

Complementair gedeelte

1e jaar 2e jaar

AV Levensbeschouwelijk Vak

2 2

AV Lichamelijke Opvoeding

2 2

AV Project Algemene Vakken

4 4

AV Engels

2 2

 

Specifiek gedeelte

1e jaar 2e jaar

AV Expressie

2 2

PV Praktijk Huishoudkunde

2 2
PV Praktijk Verzorging 2 2
PV Stage Huishoudkunde 2 2
PV/TV Stage Opvoedkunde/Verzorging/Huishoudkunde 2 2
PV Stage Verzorging 6 6
TV Huishoudkunde 1 1

TV Opvoedkunde/Verzorging/Huishoudkunde

4 4
TV Verzorging 5 5

 


AV = Algemeen vak TV = Technisch vak PV = Praktijk vak