Secretariaat
Artistieke vorming en economische wetenschappen
Handel
Boekhouden Informatica
Secretariaat talen

Derde graad: 1ste jaar en 2de jaar

Optie sport

TSO - 3de graad - 1ste en 2de jaar

Secreriaat talen

Ben je gebeten door alles wat er reilt en zeilt in de bedrijfswereld? Ambieer je een carrière in de IT-sector? Of spreekt een job in de journalistiek je eerder aan?

Dan is Secretariaat-talen misschien dé richting voor jou!

De logische vooropleiding voor deze richting is de 2de graad TSO Handel of Handel-talen. Ook een overgang vanuit een ASO-richting met een component moderne talen is mogelijk. Secretariaat-talen wil je voorbereiden op de vele secretariaatsfuncties van het bedrijfsleven en de administratieve diensten. Het is een polyvalente studierichting die een veelzijdige vorming in moderne vreemde talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) biedt. De lessen zijn vooral afgestemd op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel mondeling als schriftelijk. Er wordt verwacht dat je opdrachten ordelijk, stipt en nauwkeurig kunt uitvoeren. Je leert teksten zonder taal- en grammaticafouten opstellen in een vlotte stijl en met correcte inhoud. Je leert communiceren via telefoon, fax, gewone en elektronische post. In de bedrijfsgerichte secretariaatsvorming komen ICT-toepassingen en BIN-normen aan bod. Je leert werken met enkele professionele basispakketten zoals tekstverwerking, gegevensbanken en elektronisch rekenblad. Je leert efficiënt documenten opmaken. Je maakt bovendien kennis met basiselementen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en praktische toepassingen op de BTW en personenbelasting. Basiskennis van onthaal en public relations vervolmaakt verder de opleiding. Bovendien worden tijdens een twee-weken durende stage in het zesde jaar praktische competenties verfijnd op de werkvloer. Als je op het einde van je opleiding het attest bedrijfsbeheer behaalt, kan je je bovendien als zelfstandige vestigen. Verder studeren na je diploma secundair onderwijs? Dan zijn Professionele Bachelor in Bedrijfsmanagement, Journalistiek of Toegepaste Informatica slechts enkele voorbeelden van de talloze mogelijkheden.

Nog belangrijk om te weten : op onze school kan je de richting Secretariaat-talen combineren met de optie sport!

Lessenpakket 

Basisvorming

1e jaar

2e jaar

AV Levensbeschouwelijk vak

2 2

AV Nederlands

3 3

AV Frans

2 2

AV Engels

2 2

AV Aardrijkskunde

1 1

AV Geschiedenis

1 1

AV Wiskunde

2 2

AV Lichamelijke Opvoeding

2 2

Specifiek gedeelte Boekhouden-informatica

 

 

AV Duits

3 3
AV Engels 2 2
AV Frans 2 2
PV/ TV Stage - dactylografie/ toegepaste informatica/ kantoortechnieken - 2
TV Dactylografie/toegepaste informatica 3 2
TV Kantoortechnieken 1 2
TV Toegepaste Economie 4 2
TV Toegepaste Informatica 2 2

Optie 1

 

 

TV Dactylografie/toegepaste informatica

1 -
AV Nederlands communicatie 1 1
TV Toegepaste Informatica - 1

Optie 2: Sport

 

 

AV Sport

4 4
AV = Algemeen vak TV = Technisch vak PV = Praktijk vak