A-stroom & TSO/KSO

AstroomTSO
A-stroom & TSO - 1ste graad - 1ste en 2de jaar

A-stroom & TSO/KSO

Vanaf schooljaar 2017-2018 kiest onze school voor flexibele leerwegen in de eerste graad. Wij  willen leerlingen benaderen op basis van hun talenten, niet hun tekorten. 

Campus De Brug is ervan overtuigd dat flexibiliteit een meerwaarde kan zijn voor leerlingen in termen van prestaties, welbevinden en schoolloopbaan.

De leerlingen zitten in groep, maar ze werken heel vaak zelfstandig.  De leerkracht is meer een coach die het overzicht behoudt, die  hen begeleidt in hun traject en die structuur aanbrengt in hun werk.

Jongeren leren zichzelf inschalen, planningen maken, zichzelf en elkaar evalueren.  Ze leren in groep, maar ook zelfstandig werken.  Voor dit alles voorziet onze school aangepaste, modern uitgeruste lokalen met instructieruimte, ICT-mogelijkheden, leeshoek, correctiehoek en werkeilanden.

Het eerste leerjaar A in onze school bereidt je voor op een tweede leerjaar A en een latere studierichting in het secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO). Het lessenpakket bestaat uit 32 lesuren per week met een vast gedeelte en een keuzegedeelte.

Al onze richtingen bereiden je voor op het verder studeren in het hoger onderwijs, maar leveren je ook de nodige praktische kennis om na het secundair onderwijs meteen naar de arbeidsmarkt te stappen. 

Wil je bij ons van start gaan in een eerste leerjaar A? 
Dan moet je geslaagd zijn in het zesde leerjaar van het lager onderwijs. Ben je niet geslaagd en wil je toch starten bij ons in het eerste leerjaar A, neem dan eerst contact op met het begeleidend CLB van je school. 

Nu met optie voetbal, basketbal en dans

Lessenpakket 

Basisvorming

1ste jaar

28u

2de jaar

26u

AV Levensbeschouwelijk vak

2 2

AV Nederlands

5 5

AV Frans

4 3

AV Engels

2 2

AV Aardrijkskunde

2 1

AV Geschiedenis

1 2

AV Natuurwetenschappen

1 2

AV Wiskunde

5 4

AV Plastische Opvoeding

1 1

AV Muzikale Opvoeding

1 -

AV Lichamelijke Opvoeding

2 2

TV Techniek

2 2
Aanvullende keuze* 4* 6/8*

* Aanvullend maak je een keuze uit één van volgende opties 

Optie 1  

AV Muzikale Opvoeding 

1

AV Plastische Opvoeding 

1

AV Economie 

2

 

Optie 2  

AV Artiestieke Vorming 

4

 

Optie 3  

TV Techniek 

4
   

 

Optie 4  

AV Basketbal, Dans of Voetbal 

4
   
AV = Algemeen vak TV = Technisch vak PV = Praktijk vak

Optie richtingen - 1ste en 2de jaar

Optie Sociaal Technische Vorming 

8u

AV Muzikale Opvoeding 

1

AV Plastische Opvoeding 

1

PV Praktijk oefeningen Gezinstechnieken 

4

TV Gezinstechnieken 

2

Optie Mechanica- Elektriciteit 

8u

PV Praktijk oefeningen Elektriciteit 

1

PV Praktijk oefeningen Mechanica 

1

TV Elektriciteit 

4

TV Mechanica  

2

Optie Moderne Wetenschappen/ Artiestieke vorming, Basketbal of Dans of Voetbal

8u

AV Economie 

2

AV Wetenschappelijk werk (Natuurwetenschappen) 

2

AV Artiestieke Vorming, Basketbal, Dans of Voetbal 

4

Optie Handel/ Basketbal of Dans of Voetbal

6u/8u

AV Aardrijkskunde 

1

TV Dactylografie 

1

TV Handel 

4

AV Basketbal of Dans of Voetbal 

(2)