1ste leerjaar A

AstroomTSO
Onze school kiest voor flexibele leerwegen in de eerste graad. Wij willen leerlingen benaderen op basis van hun talenten, niet hun tekorten.

A-stroom (voorbereiding op doorstroom en dubbele finaliteit)

Campus De Brug is ervan overtuigd dat flexibiliteit een meerwaarde kan zijn voor leerlingen in termen van prestaties, welbevinden en schoolloopbaan.


De leerlingen zitten in groep, maar ze werken heel vaak zelfstandig. De leerkracht is meer een coach die het overzicht behoudt, die hen begeleidt in hun traject en die structuur aanbrengt in hun werk.
Jongeren leren zichzelf inschalen, planningen maken, zichzelf en elkaar evalueren.
Ze leren in groep, maar ook zelfstandig werken. Voor dit alles voorziet onze school aangepaste, modern uitgeruste lokalen met instructieruimte, ICT-mogelijkheden, leeshoek, correctiehoek en werkeilanden.


Het eerste leerjaar A in onze school bereidt je voor op een tweede leerjaar A en een
latere studierichting in het secundair onderwijs (Doorstroom of dubbele finaliteit).

Het lessenpakket bestaat uit 32 lesuren per week waarin je als leerling sowieso al de leerstof aangereikt krijgt, maar je kan zelf beslissen in de basisvorming waar je je nog meer kan in specialiseren (excelereren).  Om je te begeleiden in je studiekeuze zetten wij standaard in op 1 uurtje per week onderwijsloopbaanbegeleiding en het proeven van diverse domeinen (STEM / Kunst & Creatie / Maatschappij en Welzijn) maar kan je ook kiezen voor een uitgebreid pakket van een eigen gekozen sporttak (voetbal / basketbal / dans).  Wist je dat onze school 1 van de 11 erkende partnerscholen is van de Vlaamse voetbalfederatie?  Sporten kan 2 tot 6 lesuren per week.


Elke leerling heeft zijn eigen talenten, interesses en ambities. Daarom hebben wij een uitgebreide waaier aan studierichtingen. De eerste graad A-stroom vormt een stevige basis door het accent te leggen op wetenschap en techniek.  Al onze richtingen bereiden je voor op het verder studeren in het hoger onderwijs, maar leveren je ook de nodige praktische kennis om na het secundair onderwijs meteen naar de arbeidsmarkt te stappen.


Wil je bij ons van start gaan in een eerste leerjaar A?
Dan moet je geslaagd zijn in het zesde leerjaar van het lager onderwijs. Ben je niet geslaagd en wil je toch starten bij ons in het eerste leerjaar A, Neem dan eerst contact op met het begeleidend CLB van je school.

 

1ste Leerjaar A

Lessentabel basisvorming

Basisvorming

1ste jaar

27 u

2de jaar

25u

Levensbeschouwelijk vak

2 2

Flexibele leerwegen

15-19  

LO

of indien keuze voetbal/Basket/Dans

2

4-6

2

2-6

STEM 2-6 2-6
Artistieke vakken 2-4 2-4

 

Optie richtingen - 1ste en 2de jaar

Optie Sociaal Technische Vorming 

8u

AV Muzikale Opvoeding 

1

AV Plastische Opvoeding 

1

PV Praktijk oefeningen Gezinstechnieken 

4

TV Gezinstechnieken 

2

Optie Mechanica- Elektriciteit 

8u

PV Praktijk oefeningen Elektriciteit 

1

PV Praktijk oefeningen Mechanica 

1

TV Elektriciteit 

4

TV Mechanica  

2

Optie Moderne Wetenschappen/ Artiestieke vorming, Basketbal of Dans of Voetbal

8u

AV Economie 

2

AV Wetenschappelijk werk (Natuurwetenschappen) 

2

AV Artiestieke Vorming, Basketbal, Dans of Voetbal 

4

Optie Handel/ Basketbal of Dans of Voetbal

6u/8u

AV Aardrijkskunde 

1

TV Dactylografie 

1

TV Handel 

4

AV Basketbal of Dans of Voetbal 

(2)