Visie van Campus de Brug

Campus de Brug is een school voor technisch en beroepsonderwijs die haar leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt of verdere hogere studies. Ons aanbod is erg gevarieerd en uniek in de regio: techniek, kunst, verzorging, veiligheid en sport. Dat zorgt ervoor dat  elke jongere zijn of haar talenten en interessegebieden kan exploreren.

Innovatie, verantwoordelijkheid,  positief kritische ingesteldheid, samenwerken en engagement, de kernwaarden van scholengroep SCOOP, vormen voor ons en onze leerlingen de bouwstenen (de  fundamenten ) voor de brug naar een succesvolle  toekomst.  Met deze waarden kunnen we voor onze leerlingen een brug zijn naar hun verdere toekomst.

Leerplezier

Een school waar je je goed voelt, staat voor ons gelijk aan  een school waar je veel leert. Daar zorgt ons bekwaam en geëngageerd team voor. We bouwen bruggen vanuit de krachten en talenten van onze leerlingen.  Onder andere uitstappen en projectweken maken van onze school een fijne, leerrijke omgeving. Samen leren, samenleven doen we met plezier.

Respectvol

Wie respect heeft voor een ander, verdient zelf ook respect.  Diversiteit zien we als een verrijking. We gaan respectvol met elkaar om en dragen zorg voor de omgeving,  zijn zorgzaam in de omgang met materialen en met de natuur.

foto-visie 2
foto-visie 1

Samenwerken

We gaan uit van een voortdurende samenwerking tussen de leerlingen, leerkrachten, ouders, begeleiders en onze partners. De leerkracht maakt het verschil in de klas voor de leerlingen door met hen samen op pad te gaan.

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven een vooruitgang en samenwerken een succes.

Henry Ford

Positief kritisch

We helpen onze leerlingen om op zoek te gaan naar een eigen identiteit en om hun mening te vormen, want die telt bij ons op school. We begeleiden en ondersteunen hun persoonlijke, positief kritische ontwikkeling via onderzoekend leren en projectmatig werken. We stellen ons als school hierbij voortdurend in vraag, evalueren en sturen bij.

Verantwoordelijkheid

Een leerling moet kunnen exploreren, ontdekken en zelf het leerproces in handen nemen. We dagen onze leerlingen uit om verantwoordelijkheid te nemen.  We moedigen hen aan om zelfstandig  keuzes te maken. Onze leerkrachten nemen hierbij een actieve rol op als coach.

foto-visie 3