Visie van Campus de Brug

Campus de Brug is een school (zowel KSO - TSO als BSO) die haar leerlingen voorbereidt op verdere hogere studies of de arbeidsmarkt. Ons aanbod is erg gevarieerd en uniek in de regio: techniek, kunst, verzorging, veiligheid en sport. Dat zorgt ervoor dat  elke jongere zijn of haar talenten en interessegebieden kan exploreren.  

Innovatie, verantwoordelijkheid,  positief kritische ingesteldheid, samenwerken en engagement, de kernwaarden van scholengroep SCOOP, vormen voor ons en onze leerlingen de bouwstenen (de  fundamenten ) voor de brug naar een succesvolle  toekomst.  Met deze waarden kunnen we voor onze leerlingen een brug zijn naar hun verdere toekomst.

Onze school ademt als het ware in elk aspect onze twee streefdoelen uit. Enerzijds staan wij voor een lesaanpak en een aanbod dat schoolmoeheid verkleint.  Daarbij geloven wij enorm in flexibiliteit als middel voor maximale ontplooiing.
Anderzijds zijn wij ervan overtuigd dat ontspanning en ontlading ook een plaats verdienen op school. Kinderen en jongeren moeten graag naar school komen en de goesting om te leren vooral niet kwijt geraken onderweg. Wij zetten hoog in op het creëren van een goede groepssfeer en het versterken van verbondenheid tussen onze leerlingen.
Dat is slechts één van de redenen waarom we een sportmodule (basket, dans of voetbal) inrichten. Onze school kiest heel bewust voor flexibele leerwegen in de eerste graad opdat kinderen hun
basisvorming echt onder de knie zouden krijgen.  Ook in de hogere jaren geloven we in een aanpak op maat door o.a. de Talengang en het economisch leercentrum (ELC).
Wij zien flexibiliteit als een middel om leerlingen maximale ontplooiingskansen te bieden.

Leerplezier

Een school waar je je goed voelt, staat voor ons gelijk aan  een school waar je veel leert. Daar zorgt ons bekwaam en geëngageerd team voor. We bouwen bruggen vanuit de krachten en talenten van onze leerlingen.  Onder andere uitstappen en projectweken maken van onze school een fijne, leerrijke omgeving. Samen leren, samenleven doen we met plezier.

Respectvol

Wie respect heeft voor een ander, verdient zelf ook respect.  Diversiteit zien we als een verrijking. We gaan respectvol met elkaar om en dragen zorg voor de omgeving,  zijn zorgzaam in de omgang met materialen en met de natuur.

foto-visie 2
foto-visie 1
Samenwerken

We gaan uit van een voortdurende samenwerking tussen de leerlingen, leerkrachten, ouders, begeleiders en onze partners. De leerkracht maakt het verschil in de klas voor de leerlingen door met hen samen op pad te gaan.

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven een vooruitgang en samenwerken een succes.

Henry Ford

Positief kritisch

We helpen onze leerlingen om op zoek te gaan naar een eigen identiteit en om hun mening te vormen, want die telt bij ons op school. We begeleiden en ondersteunen hun persoonlijke, positief kritische ontwikkeling via onderzoekend leren en projectmatig werken. We stellen ons als school hierbij voortdurend in vraag, evalueren en sturen bij.

Verantwoordelijkheid

Een leerling moet kunnen exploreren, ontdekken en zelf het leerproces in handen nemen. We dagen onze leerlingen uit om verantwoordelijkheid te nemen.  We moedigen hen aan om zelfstandig  keuzes te maken. Onze leerkrachten nemen hierbij een actieve rol op als coach.

foto-visie 3