digitaal aanmelden

Vanaf nu kan u online aanmelden voor een inschrijving. Opgelet: Dit is geen definitieve inschrijving! Enkel een aanmelding.

Procedure:

- U kiest één van de schooljaren waarvoor u zich wil aanmelden en vult het online formulier zo volledig mogelijk in.

- Wij contacteren u in volgorde van ontvangst om een afspraak te maken voor een effectieve inschrijving op locatie.

- Deze inschrijvingen zullen uiteraard pas ingepland worden van zodra de grote dreiging rond COVID-19 voorbij is. Wanneer dat zal zijn is momenteel voor ons ook onduidelijk maar we houden u hiervan zeker op de hoogte. We gaan er uiteraard met heel het team alles aan doen om dit zo snel mogelijk te kunnen laten doorgaan. We willen in deze moeilijke tijden vooral de gezondheid van u en onze mensen zoveel mogelijk beschermen.

#staysafe

 


 

AANMELDINGEN

1A / 1B AANMELDEN
2A / 2B AANMELDEN
3BSO / 3KSO / 3TSO AANMELDEN
4BSO / 4KSO / 4TSO AANMELDEN
5BSO / 5KSO / 5TSO AANMELDEN
6BSO / 6KSO / 6TSO AANMELDEN
7BSO / 7TSO AANMELDEN

 

online inschrijven

Wat de komende weken/maanden brengt is allemaal heel onzeker. Maar dat we in september weer vol enthousiasme aan het nieuwe schooljaar beginnen weet iedereen! Vermijd kamperen voor de school en meld nu al aan via https://aanmelden.school...

Campus De Brug

Campus de Brug biedt KSO, TSO en BSO aan, een gevarieerd aanbod dat haar leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt of verdere hogere studies. Campus de Brug is uniek in de regio: zowel techniek, kunst en verzorging, als veiligheid en sport behoren tot het aanbod. Zo kan elke jongere zijn of haar talenten en interesses optimaal ontwikkelen. Meer informatie over ons pedagogisch beleid vind je bij onze visie.

Inschrijvingen 2019 - 2020 / 2020-2021

De inschrijvingen voor 2020-2021 (eerstejaars) starten met de aanmeldingen vanaf 30/3/2020 t.e.m. 24/4/2020 op de website : https://www.aanmelden.school/ .  De eigenlijke inschrijvingen starten vanaf 13/5/2020 waarbij leerlingen die een ticket hebben, voorrang hebben.

Voor de leerlingen (niet eerstejaars) die wensen in te schrijven voor 2020-2021, is dit mogelijk vanaf vanaf 20 april 2020.

Inschrijvingen secundair onderwijs Vilvoorde ASO KSO

Inschrijvingen voor het lopende schooljaar 2019-2020 kan enkel na contactopname met de school.  Diverse richtingen zijn volverklaard (d.w.z. geen plaats), dit is o.a.  voor toepassing voor alle BSO-richtingen alsook het 4de jaar handel.

Als je vragen hebt kun je via Campusdebrug@sgr10.be  zeker meer info krijgen.

Voor alle leerlingen:

Je schoolboeken en andere kosten die je in orde te brengen voor de start van het schooljaar bij Iddink (www.iddink.be/bestellen).  Gebruik de schoolcode S7FRY34G .

De link voor de infobundel (voor de leerlingen die geen ticketnummer hebben schrijven 'Nihil').  Indien de bundel is ingevuld voor je langskomt op school, kan de je inschrijving vlotter verlopen.

Om het administratieve luik bij een inschrijving vlot te laten verlopen verwachten we voor elke aanmelding /inschrijving dat de ouders ter voorbereiding het info-formulier invullen vooraleer men naar de school komt.    

Je kan enkel aanmelden/inschrijven als minderjarige leerling als je ouders aanwezig zijn, voor leerlingen die 18 jaar worden in de loop van volgend schooljaar of meerderjarige leerlingen zijn het de leerlingen zelf die zelf aanwezig dienen te zijn.

Voor de hogere jaren verwachten we de rapporten van de 2 laatste schooljaren zodat wij de juiste begeleiding kunnen voorzien.

Een aanmelding/inschrijving kan enkel als de leerling zijn of haar elektronische identiteitskaart mee heeft.

Inschrijvingsmomenten voor 2020-2021 in de zomervakantie

maandag 29 juni 2020 12.00 - 15.00
woensdag 1 juli 2020 09.00 - 19.00
donderdag 2 juli 2020 09.00 - 19.00
vrijdag 3 juli 2020 09.00 - 12.00
maandag 17 augustus 2020 09.00 - 19.00
dinsdag 18 augustus 2020 09.00 - 13.00
donderdag 27 augustus 2020 09.00 - 13.00

Verschil aanmelding versus inschrijving? Een aanmelding is de administratieve formaliteit ter voorbereiding van de inschrijving.  Een aanmelding KAN omgezet worden naar een inschrijving als er voldoende capaciteit is (m.a.w. dit kan pas gecommuniceerd worden na 4 juli 2019 als de huidige leerlingen hun keuze hebben doorgegeven).

Voor praktijkrichtingen wordt de capaciteit bepaald in functie van de veiligheid (aanmeldingen), voor de meer theoretische richtingen kan de aanmelding onmiddellijk omgezet naar een inschrijving.

Modernisering secundair onderwijs (vanaf 1/9/2019 en enkel voor eerste jaar)

De afgelopen jaren was er heel wat te doen over de onderwijshervorming.  Voor ouders en leerlingen is het misschien niet altijd zo eenvoudig om na te gaan wat dit eigenlijk inhoud en vooral of de school waar je naar toe gaat wel degelijk moderniseert.

Onze school heeft 2 jaar geleden al enorme stappen richting de modernisering gezet met o.a. de invoering van de flexibele leerwegen waarbij elke leerling de algemene vakken / basisvorming aangeboden krijgt in een vast lokaal met diverse zones en continue met 2 leerkrachten.  Het totaal aantal lestijden ligt vast, maar de tijdsbesteding per vak is afhankelijk van elke leerling.  Wij zetten enorm in op coaching en differentiatie in de klas (leerlingen moeten kunnen excelleren).

Bij de modernisering werden ook de onderwijsvormen afgeschaft (ASO / TSO / KSO / BSO) maar wel finaliteiten ingevoerd: doorstroom - dubbele finaliteit - arbeidsmarktgericht

Onze school zal AL de finaliteiten aanbieden binnen de domeinen

STEM MENS KUNST

Leerlingen zullen in de eerste graad dus kunnen kennismaken met diverse domeinen en via talentendetectie en coachingsgesprekken zullen we samen met de ouders en de leerlingen zoeken naar het meest geschikte domein voor het kind.  In een volgend stadium zullen we samen kijken in welke finaliteit de meeste mogelijkheden liggen, maar sowieso kan men in onze school terecht in elke finaliteit (bv. doorstroom is klaarmaken voor hoger onderwijs bv. Technologische wetenschappen,...).

 

 

De Mediamadammen op bezoek

Woensdag 6 september 2018 bracht Anja Daems van de Madammen een bezoek aan onze school voor een korte uiteenzetting over onze innoverende aanpak.

meer info op onze facebookpagina (foto's en interview zelf)

 

Boeken en schoolonkosten (Voor al de ingeschreven leerlingen voor 2018-2019)

Voor een secundaire opleiding dienen de ouders (meerderjarige) leerlingen bij te dragen tot de onkosten (boeken, uitstappen,...).  Omdat wij geloven dat wij de schaarse middelen het efficiënst kunnen inzetten voor het begeleiden van onze leerlingen hebben wij de inning van de onkosten uitbesteed aan Iddink.

We vragen dan ook met aandrang aan elke leerling om voor 1/9/2018 zich te registreren zodat wij de verschillende accounts in de school kunnen activeren.

 

Website: www.iddlink.be/bestellen 

Code: Q65SHXPC

Je kan altijd vragen om de schoolrekening in delen te betalen.  Heb je problemen met het inloggen of registratie, kun je altijd contact opnemen met de school en vragen naar Carine of Jelle.