Voeding en verzorging

Studieloopbaan
Verzorging

Aanpassingsklas

Eerste graad: 1ste jaar

Voeding en verzorging
Voeding en verzorging

Tweede graad: 1e en 2e jaar
 

BSO - Voeding en verzorging - 2de graad - 1ste en 2de jaar

Voeding en verzorging

Ben je een sociaal iemand? Voel je je bezorgd om je medemens en help je anderen graag? Ben je creatief en geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met voeding? 

Dan is Verzorging-Voeding misschien wel de geschikte studierichting voor jou.

Deze opleiding is vooral praktisch gericht: je verwerft kennis en vaardigheden op vlak van huishouding, expressie, communicatie en gezondheid. 

In de tweede graad worden onze leerlingen opgeleid om een heus huishouden te runnen. Tijdens de lessen voeding worden dagelijkse menu’s afgewisseld met feestelijke gerechten. Er is steeds aandacht voor gezonde en evenwichtige voeding. 

In het vak woon- en leefomgeving wordt de woning volgens de juiste methode gereinigd en elk seizoen passend gedecoreerd. Je leert bovendien ook over kleding en ander textiel. 

Tot slot krijgen de leerlingen in het vak welzijn les over de persoonlijke en algemene hygiëne evenals over het uitvoeren van eerste hulp en kinderverzorging in een thuissituatie. 

Onze school biedt een extra troef via de lessen Engels die je krijgt in het complementair gedeelte van deze studierichting!

 

 

Lessenpakket 34u

Basisvorming

1e jaar 2e jaar

AV Levensbeschouwelijk vak

2 2

AV Lichamelijke Opvoeding 

2 2

AV Project Algemene Vakken 

6 6
AV Engels 2 2

 

Specifiek gedeelte Electromechanica

1e jaar 2e jaar

AV Muzikale Opvoeding 

1 1

AV Plastische Opvoeding 

2 2

PV Praktijk Huishoudkunde/
Gezinstechnieken 

5 5

PV Praktijk Huishoudkunde/Voeding 

6 6

TV Huishoudkunde/Gezinstechniek 

6 6

TV Huishoudkunde/Voeding 

2 2

 


AV = Algemeen vak TV = Technisch vak PV = Praktijk vak