Domein

Campus de Brug biedt onderwijs aan in drie studiedomeinen: STEM, MENS en KUNST.

STEM MENS KUNST

 

 


 

In het eerste jaar krijgen leerlingen 27 uur basisvorming, aangevuld met 1 uur Tools For Life.

Verder krijgen de leerlingen uit de A-stroom de keuze tussen vijf basismodules:

 • STEM-wetenschappen
 • STEM-technieken
 • Kunst en Creatie
 • Maatschappij en Welzijn
 • Sport

Leerlingen kiezen hieruit een vak waarin ze gedurende een heel jaar ondergedompeld worden en twee vakken waarin ze een semester worden ondergedompeld.

Indien men kiest voor een eerste jaar in de B-stroom, krijgen leerlingen sowieso de module Sport als jaarvak en kan het vak STEM-wetenschappen niet gevolgd worden. 

 

Eerste graad jaar 1

 


 

In het tweede jaar van de A-stroom krijgen leerlingen 25 uur basisvorming, waarin de Tools For Life inbegrepen zijn. Vervolgens kunnen de leerlingen kiezen voor 5 uur les in een keuzevak met als opties: 

 • STEM-wetenschappen
 • STEM-technieken
 • Maatschappij en Welzijn
 • Kunst en Creatie

Voor de overige twee lesuren mag opnieuw gekozen worden tussen de vijf basismodules, maar die moet verschillen van het eerste keuzevak. 

In het tweede jaar van de B-stroom krijgen leerlingen 20 uur basisvorming, waarin de Tools For Life inbegrepen zijn. Vervolgens kunnen de leerlingen kiezen voor 5 uur les in een keuzevak met als opties:

 • STEM-technieken elektriciteit
 • Maatschappij en Welzijn
 • Kunst en Creatie

Een tweede keuzevak van 5 uur kan gekozen worden uit de opties:

 • STEM-technieken metaal
 • Maatschappij en Welzijn
 • Kunst en Creatie

Ten slotte mag er voor de resterende twee lesuren gekozen worden tussen de basismodules, maar die moet verschillen van het eerste keuzevak. 

 

Eerste graad jaar 2

Dankzij die structuur kunnen leerlingen zich onderdompelen in de materie die hen het meeste interesseert en kunnen ze een weloverwogen keuze maken in tweede graad. Daar kunnen ze kiezen uit de domeinen STEM, MENS, of KUNST.

Lessentabel basisvorming A-Stroom

Basisvorming

1ste jaar

27 u

2de jaar

25u

Levensbeschouwelijk vak

2 2

Flexibele leerwegen

15-19  

LO

of indien keuze voetbal/Basket/Dans

2

4-6

2

2-6

STEM 2-6 2-6
Artistieke vakken 2-4 2-4

 

Optie richtingen - 1ste en 2de jaar A-Stroom

Optie Sociaal Technische Vorming 

8u

AV Muzikale Opvoeding 

1

AV Plastische Opvoeding 

1

PV Praktijk oefeningen Gezinstechnieken 

4

TV Gezinstechnieken 

2

Optie Mechanica- Elektriciteit 

8u

PV Praktijk oefeningen Elektriciteit 

1

PV Praktijk oefeningen Mechanica 

1

TV Elektriciteit 

4

TV Mechanica  

2

Optie Moderne Wetenschappen/ Artiestieke vorming, Basketbal of Dans of Voetbal

8u

AV Economie 

2

AV Wetenschappelijk werk (Natuurwetenschappen) 

2

AV Artiestieke Vorming, Basketbal, Dans of Voetbal 

4

Optie Handel/ Basketbal of Dans of Voetbal

6u/8u

AV Aardrijkskunde 

1

TV Dactylografie 

1

TV Handel 

4

AV Basketbal of Dans of Voetbal 

(2)


Sinds de modernisering van het onderwijs is er heel wat veranderd. Alle informatie rond hoe Campus de Brug de studierichtingen voor de komende jaren indeelt vind je op deze pagina. Leerlingen van de tweede en derde graad kunnen terecht op de pagina studieaanbod.