TSO-Veiligheid
TSO - 3de graad - 3e jaar

Integrale veiligheid

Droom je van een job bij politie of brandweer? Wil je bewakingsagent worden? Of ben je eerder geïnteresseerd in een andere veiligheidsfunctie? Dan heeft Campus De Brug de geknipte oplossing voor jou!

Onze school biedt immers de richting Integrale Veiligheid aan. Je leert er kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een functie in de veiligheidssector zoals bijvoorbeeld: omgaan met agressie, stressbestendigheid in noodsituaties, psychologische conflicthantering en besluitvaardigheid. Voor allen is het zeer belangrijk dat je zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. Ook observeren en rapporteren behoren tot je takenpakket. Het pakket algemene vakken is beperkt met een nadruk op taalvakken. Hier ligt het accent duidelijk op de praktische taalkennis. Werkplekleren maakt een wezenlijk deel uit van de opleiding. Op deze manier maken de leerlingen kennis met de praktijk van het werken in een veiligheidsfunctie. Het doel van deze richting is jongeren goed voor te bereiden op een job als politie-inspecteur, brandweerman, bewakingsagent, voetbalsteward of een andere veiligheidsfunctie. De afwisseling tussen theorie en praktijk maakt er een boeiend en leerrijk jaar van!

Toekomstmogelijkheden

Als je geslaagd bent in het 7e jaar TSO Integrale Veiligheid, behaal je :

 • Het certificaat van een opleiding secundair na secundair (se-n-se)
 • Een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Een attest van voetbalsteward
 • Een attest bedrijfshulpverlener (EHBO)
 • Een attest preventieadviseur niveau 3
 • Specifiek voor brandweer :
  • attest levensreddende handelingen
  • attest ploeglid 1e interventie
Toelatingsvoorwaarden

Voor deze studierichting bestaat geen vooropleiding binnen hetzelfde studiegebied. Integrale Veiligheid is dus mits een aantal voorwaarden toegankelijk vanuit elk studiegebied.

Deze voorwaarden zijn :

 • De Belgische nationaliteit hebben
 • Meerderjarig zijn
 • Medisch geschikt zijn voor de uitoefening van het beroep. Daartoe moet je een attest hebben van de huisarts vóór 1 oktober van het lopende schooljaar of onmiddellijk indien de in schrijving op een later tijdstip gebeurt, specifiek voor het dragen van persluchtflessen.
 • Je bent van onberispelijk gedrag. Dat moet blijken uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan 6 maanden voor de effectieve start van de opleiding door jou op school wordt afgegeven.

 

Lessenpakket

 

AV sport

6

AV Nederlands 

3
AV Frans 2
AV Engels 2
TV recht 4
TV/PV veiligheidstechniek brandweer 3
TV/PV veiligheidstechniek politie 2
TV/PV veiligheidstechniek bewaking 4
TV/PV werkplekleren 4
TV/PV veiligheidstechniek Preventie-adviseur (niveau 3) 1
TV dactylo/toegepaste informatica 2

AV = Algemeen vak TV = Technisch vak PV = Praktijk vak