Secretariaat

Studieloopbaan 
Sociaal Technische Wetenschappen

Artistieke vorming en economische wetenschappen
Sociaal Technische Vorming
Sociaal Technische Wetenschappen

Tweede graad: 1e en 2e jaar

Optie sport
 

Sociaal Technische Wetenschappen
TSO - 2de graad - 1ste en 2de jaar

Sociaal Technische Wetenschappen

Heb je een brede interesse in mens en maatschappij? Ben je sociaal voelend en creatief? Zoek je een opleiding waarin je leert hoe de mens functioneert in de samenleving?

Kies dan voor Sociale en technische wetenschappen!

Sociale en technische wetenschappen biedt je immers een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.

 

De vakken kunnen onderverdeeld worden in drie groepen:

  • natuurwetenschappen zoals biologie, chemie en fysica. In de lessen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie.
  • sociale wetenschappen: onder andere opvoedkunde en maatschappelijke en sociale vorming zijn vakken die onder deze noemer thuishoren. Enkele van de doelstellingen zijn verkennen van de eigen mogelijkheden, verduidelijken van leerprocessen, passend communiceren in verschillende situaties en omgaan met rechten en plichten als jongere.
  • voeding: dit vak omvat zowel toegepaste wetenschappen als praktijk. Hier wordt er concreet gewerkt met voedingsproducten. De voedingsmiddelen worden verwerkt volgens bepaalde principes. Je leert hierbij de juiste methode of techniek hanteren met aandacht voor het correct gebruik van de gepaste apparatuur. Zorg dragen voor kwaliteit van de voeding wordt in al zijn facetten benaderd.

Nog belangrijk om te weten : op onze school kan je de richting Secretariaat-talen combineren met de optie sport, basketbal of dans.

Lessenpakket 

Basisvorming

1e jaar

2e jaar

AV Levensbeschouwelijk vak

2 2
AV Wiskunde 3 3

AV Nederlands

4 4

AV Frans

2 2

AV Engels

2 2

AV Aardrijkskunde

1 1

AV Biologie

1 1

AV Chemie

1 -
  - 1
AV Fysica 1 1
AV Geschiedenis 1 1
AV Lichamelijke Opvoeding 2 2

Specifiek gedeelte

1e jaar

2e jaar

AV Engels

2 2

AV Muzikale Opvoeding

1 1

AV Plastische Opvoeding

1 1

PV Praktijk Huishoudkunde

3 3

TV Opvoedkunde/huishoudkunde

2 2

TV Huishoudkunde

2 2

TV Toegepaste biologie

1 1

TV Toegepaste chemie

1 1
TV Toegepaste chemie 1 1

TV Toegepaste fysica

1 1

TV Toegepaste Informatica

1 1

AV = Algemeen vak TV = Technisch vak PV = Praktijk vak