1ste leerjaar A

AstroomTSO
Onze school kiest voor flexibele leerwegen in de eerste graad. Wij willen leerlingen benaderen op basis van hun talenten, niet hun tekorten.

A-stroom (voorbereiding op doorstroom en dubbele finaliteit)

Wat zijn flexibele leerwegen?

Campus De Brug gelooft in flexibiliteit als meerwaarde voor leerlingen op vlak van hun prestaties, welbevinden en schoolloopbaan. Leerlingen zitten in groep, maar werken vaak zelfstandig. De leerkracht neemt een coachende rol op en behoudt het overzicht, begeleidt hen in hun traject en brengt structuur aan. Dankzij die flexibiteit ontwikkelen de leerlingen waardevolle vaardigheden zoals planmatigheid, zelfevaluatie en feedback geven. Om dit alles mogelijk te maken is Campus de Brug uitgerust met aangepaste en moderne lokalen met instructieruimtes, ICT-mogelijkheden, leeshoeken, correctiehoeken en werkeilanden.

Wat houdt de A-stroom in voor eerstejaars?
In de eerste graad van de A-stroom worden leerlingen voorbereidt op de richtingen voor doorstroom of dubbele finaliteit. Dit houdt in dat leerlingen worden voorbereidt op verder studies in het hoger onderwijs, of voor de arbeidsmarkt. Meer informatie rond de studierichtingen vindt u bij X.

Leerlingen krijgen 32 uur les per week. Hierin zit 27 uur basisvorming, 1 uur Tools For Life en 4 uur specialisatie. Zo kan elke leerling zich onderdompelen in verschillende domeinen, STEM, MENS of KUNST, om zijn of haar eigen kwaliteiten maximaal te ontwikkelen. Ook kan er gekozen worden uit een uitgebreid pakket van een eigen gekozen sporttak (voetbal/basketbal/dans). Wist je dat onze school 1 van de 11 erkende partnerscholen is van de Vlaamse voetbalfederatie?  Sporten kan 2 tot 6 lesuren per week.

Omdat elke leerling zijn eigen talenten, interesses en ambities heeft, bieden wij een uitgebreide waaier aan studierichtingen aan. De eerste graad A-stroom vormt een stevige basis om je verder te specialiseren.  

Wil je bij ons van start gaan in een eerste leerjaar A?
Dan moet je geslaagd zijn in het zesde leerjaar van het lager onderwijs. Ben je niet geslaagd en wil je toch starten bij ons in het eerste leerjaar A, neem dan eerst contact op met het begeleidend CLB van je school.

 

1ste Leerjaar A

Lessentabel basisvorming

Basisvorming

1ste jaar

27 u

2de jaar

25u

Levensbeschouwelijk vak

2 2

Flexibele leerwegen

15-19  

LO

of indien keuze voetbal/Basket/Dans

2

4-6

2

2-6

STEM 2-6 2-6
Artistieke vakken 2-4 2-4