KSO-tweedegraad

Studieloopbaan 
Beeldende en architecturale kunsten

KSO - 2de graad - 1ste en 2de jaar

Beeldende en architecturale kunsten

Het KSO richt zich tot leerlingen die:

  • de gedrevenheid hebben om creatief te werken
  • een esthetisch inzicht en verbeeldingskracht hebben
  • bereid zijn artistiek-technische vaardigheden te ontwikkelen;
  • bereid zijn tot een permanente reflectie over de eigen inzichten, organisatie en inzet
  • interesse hebben voor de actualiteit, kunst en cultuur
  • een onderzoekende houding hebben

Ben je gedreven om creatief te werken en wil je je creativiteit ontwikkelen?

Leerlingen krijgen bij ons de tijd en ruimte om hun mogelijkheden en interesses te ontdekken zodat ze zich kunnen ontplooien op het gebied van het creatieve proces en zich zullen oriënteren binnen de domeinen van de kunsten.

Artistieke en theoretische vakken hebben hun eigen vormingswaarde binnen de opleiding. Met het ruime pakket aan algemene vakken verliezen we ook de brede, algemene vorming niet uit het oog.

Skills die je zeker nodig hebt in deze opleiding zijn onder andere: creativiteit, onderzoekend informatie verzamelen en organiseren, "out of the box" denken en vanuit verschillende standpunten een probleem kunnen observeren en je er dan weer in verdiepen om het te onderzoeken.

In ons onderwijs van de toekomst ligt de nadruk op samen leren, samen leven. De leerlingen van morgen zullen zich telkens opnieuw uitvinden. Permanent bijleren wordt hoe langer hoe meer een deel van het leven. De snelheid van de technologie zorgt er immers voor dat onze samenleving zich bijna dagelijks herschrijft. Je moet dus wel open staan voor (zelf-)reflectie en met een nieuwsgierige verwondering interesse hebben voor vernieuwing. Kunst, in al zijn vormen, is daar de ideale voedingsbodem voor. In deze kunstopleiding leer je verbanden leggen en wordt je fantasie geprikkeld. Je leert zeer procesmatig denken en werken, weliswaar met vallen en opstaan. Op die manier leer je communiceren met beelden.

Door kunst als uitgangsbasis van een onderzoek te nemen, creëer je een mindset die je in heel wat beroepen optimaal kan benutten. Denk bijvoorbeeld alleen al maar aan wetenschappen en techniek. Hierdoor kan een kunstopleiding nooit als eng beschouwd worden. Het gaat immers om het ontwikkelen van uiteenlopende talenten.

Noot: de tweede graad heeft een sterk oriënterend karakter. In de derde graad kan je je in onze school verdiepen in de toegepaste beeldende kunst.

Lessenpakket 

Basisvorming

1e jaar
18u
2e jaar
18u

AV Levensbeschouwelijk vak

2 2
AV Nederlands 4 4

AV Frans

2 2

AV Engels

2 2

AV Aardrijkskunde

1 1

AV Geschiedenis

1 1

AV Natuurwetenschappen

1 1

AV Wiskunde

3 3

AV Lichamelijke Opvoeding

2 2

Specifiek gedeelte

Beeldende en architecturale kunsten

   

KV Beeldende vorming / architecturale vorming 

10

10

KV Kunstinitiatie 1 1
KV Waarnemingstekenen 5 5

AV = Algemeen vak /  TV = Technisch vak / KV = Kunstvak

 

 

AV = Algemeen vak TV = Technisch vak PV = Praktijk vak