A-stroom & TSO - Eerste graad
TSO 1

Het eerste leerjaar A in onze school bereidt je voor op een tweede leerjaar A en een latere studierichting in het secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO). Het lessenpakket bestaat uit 32 lesuren per week met een vast gedeelte en een keuzegedeelte. Elke leerling heeft zijn eigen talenten, interesses en ambities. Daarom hebben wij een uitgebreide waaier aan studierichtingen. De eerste graad A-stroom vormt een stevige basis door het accent te leggen op wetenschap en techniek.

Al onze richtingen bereiden je voor op het verder studeren in het hoger onderwijs, maar leveren je ook de nodige praktische kennis om na het secundair onderwijs meteen naar de arbeidsmarkt te stappen.

Wil je bij ons van start gaan in een eerste leerjaar A?

Dan moet je geslaagd zijn in het zesde leerjaar van het lager onderwijs. Ben je niet geslaagd en wil je toch starten bij ons in het eerste leerjaar A, neem dan eerst contact op met het begeleidend CLB van je school.

Met keuzeoptie basketbal, voetbal & dans

Optie richtingen

Lees meer over alle afzonderlijke opties en welke lessen je zal krijgen.