BSO-Veiligheid
BSO - 3de graad - 3e jaar

Veiligheidsberoepen

Droom je van een job als bewakingsagent? Zie je jezelf eerder als voetbalsteward of gemeenschapswacht? Dan heeft Campus De Brug voor jou de geknipte oplossing!

Wij bieden je immers het 7e specialisatiejaar Veiligheidsberoepen. Als je kiest voor deze opleiding kan je de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn in verschillende jobs in de veiligheidssector. Ook via werkplekleren, bedrijfsbezoeken en (observatie)stages krijg je de kans er al even van te proeven. Je leert observeren, rapporteren, activiteiten organiseren en omgaan met de meest diverse mensen. Je wordt getraind in omgaan met agressie, samen of net zelfstandig werken, efficiënt reageren in, soms onvoorziene, noodsituaties. Er wordt gesleuteld aan je communicatievaardigheid en je leert de wetgeving inzake veiligheid kennen.

Toekomstmogelijkheden

Als je geslaagd bent in het 7e jaar BSO Veiligheidsberoepen, behaal je :

  • Een diploma van het secundair onderwijs
  • Een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
  • Een attest van gemeenschapswacht
  • Een attest van voetbalsteward
  • Een attest Bedrijfseerstehulp
Toelatingsvoorwaarden

Voor deze studierichting bestaat geen vooropleiding binnen hetzelfde studiegebied. Elke leerling volgde tot dan toe secundaire studies binnen een ander studiegebied. Als je dus gemotiveerd bent en in regel bent met de toelatingsvoorwaarden, kan je het specialisatiejaar aanvangen.

Deze voorwaarden zijn :

  • De Belgische nationaliteit hebben
  • Meerderjarig zijn
  • Je bent van onberispelijk gedrag. Dat moet blijken uit een uit- treksel uit het strafregister dat niet langer dan 6 maanden voor de effectieve start van de opleiding door jou op school wordt afgegeven.

 

Lessenpakket

 

AV Godsdienst / Niet-confessionele Zedenleer

2

AV Sport / Lichamelijke opvoeding*

6
AV Project Algemene Vakken 6
AV Nederlands 1
AV Frans 2
AV Engels 2
TV Recht 4
TV Veiligheidstechniek 4
PV/TV Werkplekleren 4
PV Praktijk veiligheidstechniek 4
TV Toegepaste informatica 1

AV = Algemeen vak TV = Technisch vak PV = Praktijk vak