GO! Campus de Brug biedt KSO, TSO en BSO aan, een gevarieerd aanbod dat haar leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt of verdere hogere studies. Campus de Brug is uniek in de regio: zowel techniek, kunst en verzorging, als veiligheid en sport behoren tot het aanbod. Zo kan elke jongere zijn of haar talenten en interesses optimaal ontwikkelen.

De kernwaarden van de scholengroep SCOOP vormen voor ons de bouwstenen voor de brug naar een succesvolle toekomst:

  • innovatie
  • verantwoordelijkheid
  • positief kritische ingesteldheid
  • samenwerken
  • engagement

Alle activiteiten op campus de Brug vertrekken vanuit twee streefdoelen. Ten eerste werken we met een lesaanpak en aanbod dat schoolmoeheid verkleint, met flexibiliteit als middel voor maximale ontplooiing. Ten tweede zijn wij ervan overtuigd dat ontspanning en ontlading ook een plaats verdienen op school. Het is belangrijk dat leerlingen de goesting om te leren niet kwijt geraken en met plezier naar school komen. We zetten ons sterk in om een goede groepssfeer te creëren en de verbondenheid tussen onze leerlingen te versterken. Daarom richten we o.a. een sportmodule in, met basket, dans of voetbal als keuzemogelijkheden.

Wij geloven in de talenten van onze leerlingen en willen hen alle innovatieve stimulansen bieden om hun capaciteiten ten volle te ontwikkelen. Daarom gebruikt campus de Brug enkele innovatieve leeromgevingen, waaronder:

  • individuele leerwegen onder begeleiding voor de eerste graad;
  • een talengang voor de leerlingen van de tweede graad;
  • een economisch leercentrum waarbij leerlingen leren samenwerken over de structuren heen om economische uitdagingen op te zetten.

Zo moedigen we onze leerlingen aan om zich maximaal te ontplooien.

Leerplezier

Een school waar je je goed voelt, staat voor ons gelijk aan een school waar je veel leert. Om dit waar te maken bouwt ons bekwaam en geëngageerd team bruggen tussen de leerkrachten en de talenten van onze leerlingen. Zo transformeert Campus de Brug in een fijne leerrijke omgeving met o.a. uitstappen en projectweken.  Samen leren, samenleven doen we met plezier.

Respectvol

Wie respect heeft voor een ander, verdient zelf ook respect.  Campus de Brug beschouwt diversiteit als een verrijking en hecht daarom ook veel belang aan respectvol met elkaar omgaan. Ook dragen wij zorg voor de natuur.

foto-visie 2
foto-visie 1
Samenwerken

Campus de Brug gaat uit van een voortdurende samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders, begeleiders en partners. De leerkracht is niet enkel een lesgever, maar ook een coach die samen met de leerlingen op pad gaat.

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven een vooruitgang en samenwerken een succes.

Henry Ford

Positief kritisch

Campus de Brug helpt haar leerlingen op zoek te gaan naar een eigen identiteit en helpt hen een eigen mening te vormen, want die telt bij ons op school. We begeleiden en ondersteunen hun persoonlijke, positief kritische ontwikkeling via onderzoekend leren en projectmatig werken. Ook wij, als school, evalueren onze werking voortdurend en sturen bij waar nodig.

Verantwoordelijkheid

Leerlingen horen de vrijheid en zelfstandigheid te krijgen om zelf hun leerproces in handen te nemen. Campus de Brug daagt haar leerlingen uit om verantwoordelijkheid te nemen: we moedigen hen aan om zelfstandig  keuzes te maken met de leerkracht als coach.

foto-visie 3