GO! Onderwijs!

Campus De Brug Vilvoorde behoort tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Elke school van het GO! onderwijs hecht veel belang aan de kernwaarden van het GO!:

  • wederzijds respect
  • oprechtheid
  • gelijkwaardigheid
  • openheid
  • betrokkenheid 

De GO! scholen zijn samenlevingsscholen en verbindende scholen waar we allemaal samen actieve deelname aan het schoolgebeuren en in de samenleving realiseren. 

Campus De Brug is een democratische en actief pluralistische school voor technisch- en beroepsonderwijs aan de rand van Brussel, de hoofdstad van Europa, waar directie, leerkrachten en personeel in samenspraak met ouders en leerlingen werken aan de grondbeginselen, waarden en algemene doelstellingen van het GO!

GO!