hoofding

 

 

Welkom op onze voorlopige website, deze wordt weldra aangepast.

Om op de hoogte te blijven van onze laatste ontwikkelen kunt u altijd terecht op onze facebookpagina

 

Inschrijvingen voor 2016-2017 zijn mogelijk vanaf 1 maart 2016 voor het eerste jaar. Voor inschrijvingen vanaf het 2de jaar kan dit vanaf 11 april 2016.

Beste ouders,

GO! Technisch Atheneum Campus De Brug Vilvoorde is een school voor technisch- en beroepsonderwijs (TSO en BSO) in het centrum van Vilvoorde. De laatste jaren is ons leerlingenaantal vrij sterk toegenomen. Dit schooljaar tellen wij meer dan 450 leerlingen op onze campus.

Dit succes is er niet vanzelf gekomen maar is mede te danken aan het feit dat wij met ons schoolteam dag in dag uit keihard werken aan onze kernopdracht: jonge mensen via degelijk kwaliteitsonderwijs een goede opvoeding meegeven en hen voorbereiden op de toekomst, en met name het vinden van een uitdagende job in een aantrekkelijke werkomgeving.

Daartoe kunnen onze leerlingen rekenen op een bekwaam en gemotiveerd team van gekwalificeerde leerkrachten, die tijd noch moeite sparen om onze leerlingen te helpen en te begeleiden.

Campus De Brug biedt een ruime keuze aan studierichtingen en opleidingen die onze leerlingen voorbereiden op de bedrijfswereld. Ons type onderwijs laat jongeren toe moeiteloos de overstap te maken van de schoolbanken naar de werkvloer of biedt hen de mogelijkheid voortgezet onderwijs te volgen.

Wij besteden veel aandacht aan degelijk klassikaal onderricht, maar vullen dit aan met zorgvuldig gekozen studiebezoeken, intensieve bedrijfsstages en een geïntegreerde werkperiode (GWP) per graad.

Resultaatgerichte individuele begeleiding van al onze leerlingen is daarbij een essentieel aandachtspunt, evenals efficiënt toezicht, zowel binnen als buiten de school. Ons onderwijsbeleid is er op gericht via een aangepaste aanpak voor elke leeftijdcategorie geleidelijk de zelfstandigheid van onze leerlingen te bevorderen.
Om dit te bereiken stellen wij aan onze leerlingen hoge eisen inzake zelfdiscipline, ethisch handelen en voorbeeldgedrag.

Wij vinden het immers van zeer groot belang onze leerlingen op te voeden in een sfeer van wederzijds respect, verdraagzaamheid voor anderen, zin voor actief pluralisme en een gevoel voor stijl, zonder daarbij te vervallen in een voorbijgestreefd traditionalisme of conservatisme.

We zijn er zeker van dat ook uw kind zich bij ons thuis zal voelen. Aarzel dan ook niet om met ons contact op te nemen voor een gesprek en/of alle nuttige informatie.

Met vriendelijke groeten,

Het Campus de Brug-team