Modernisering secundair onderwijs (vanaf 1/9/2019 en enkel voor eerste jaar)

De afgelopen jaren was er heel wat te doen over de onderwijshervorming.  Voor ouders en leerlingen is het misschien niet altijd zo eenvoudig om na te gaan wat dit eigenlijk inhoud en vooral of de school waar je naar toe gaat wel degelijk moderniseert.

Onze school heeft 2 jaar geleden al enorme stappen richting de modernisering gezet met o.a. de invoering van de flexibele leerwegen waarbij elke leerling de algemene vakken / basisvorming aangeboden krijgt in een vast lokaal met diverse zones en continue met 2 leerkrachten.  Het totaal aantal lestijden ligt vast, maar de tijdsbesteding per vak is afhankelijk van elke leerling.  Wij zetten enorm in op coaching en differentiatie in de klas (leerlingen moeten kunnen excelleren).

Bij de modernisering werden ook de onderwijsvormen afgeschaft (ASO / TSO / KSO / BSO) maar wel finaliteiten ingevoerd: doorstroom - dubbele finaliteit - arbeidsmarktgericht

Onze school zal AL de finaliteiten aanbieden binnen de domeinen

STEM MENS KUNST

Leerlingen zullen in de eerste graad dus kunnen kennismaken met diverse domeinen en via talentendetectie en coachingsgesprekken zullen we samen met de ouders en de leerlingen zoeken naar het meest geschikte domein voor het kind.  In een volgend stadium zullen we samen kijken in welke finaliteit de meeste mogelijkheden liggen, maar sowieso kan men in onze school terecht in elke finaliteit (bv. doorstroom is klaarmaken voor hoger onderwijs bv. Technologische wetenschappen,...).

 

 

Inschrijvingen 2018 - 2019 / 2019 - 2020

De inschrijvingen voor 1A en 1B zijn momenteel in de fase dat de ouders met een ticket kunnen inschrijven vanaf 6 mei tot 24 mei.  Ouders zie graag in onze school hun kind wensen in te schrijven maar geen ticket hebben, mogen steeds de directie contacteren.  Aangezien wij werken in FLEX-klassen (met steeds 2 leerkrachten) zouden we een extra klas kunnen inrichten als die groot genoeg is.    De vrije inschrijvingen starten op 28/5/2019.

De inschrijvingen voor de 'hogere jaren' zijn ondertussen ook gestart.

Als je vragen hebt kun je via Campusdebrug@sgr10.be  zeker meer info krijgen.

De link voor de infobundel (voor de leerlingen die geen ticketnummer hebben schrijven 'Nihil').  Indien de bundel is ingevuld voor je langskomt op school, kan de je inschrijving vlotter verlopen.

 

Inschrijvingen 2018 - 2019

Hieronder alvast een lijstje met klassen die VOLVERKLAARD werden:

 • 1ste leerjaar A & B,
 • 2de leerjaar 1ste graad Handel
 • 2de leerjaar 1ste graad Moderne Wetenschappen
 • 1ste beroepsvoorbereidend leerjaar (2B - alle richtingen), ...
 • 2de graad voeding-verzorging,
 • 2de graad basismechanica,
 • 2de graad kantoor,
 • 3de graad auto,
 • 3de graad sanitaire installaties,
 • 3de graad kantoor,
 • al de specialisatiejaren (ook veiligheidsberoepen)
 • alsook al de laatste jaren die wij aanbieden in TSO (Boekhouden-informatica; Secretariaat-Talen; elektromechanica & sociaal technische wetenschappen)
De Mediamadammen op bezoek

Woensdag 6 september 2018 bracht Anja Daems van de Madammen een bezoek aan onze school voor een korte uiteenzetting over onze innoverende aanpak.

meer info op onze facebookpagina (foto's en interview zelf)

 

Campus De Brug

Campus de Brug is een school voor KSO, TSO en BSO die haar leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt of verdere hogere studies. Ons aanbod is erg gevarieerd en uniek in de regio: techniek, kunst, verzorging, veiligheid en sport. Dat zorgt ervoor dat  elke jongere zijn of haar talenten en interessegebieden kan exploreren.

Omdat wij zeer sterk geloven in de talenten en capaciteiten van onze leerlingen enerzijds en beseffen dat het secundair onderwijs dringend nood heeft aan innovatieve  stimulansen hebben wij volop de kaart van de uitdagingen.  Leerlingen in de eerste graad werken met individuele leerwegen (onder begeleiding van 2 leerkrachten), het economisch leercentrum waarbij leerlingen over de structuren heen samen werken aan gezamelijke economische uitdagingen.  In navolging van de reeds ingevoerde (en succesvolle) vernieuwingen zullend de leerlingen van de 2de graad les krijgen in de talengang waarbij ze zelf aansturen aan welke taal ze verder uitdiepen (en hier dus meer tijd in besteden).

Studieaanbod 4 domeinen
Boeken en schoolonkosten (Voor al de ingeschreven leerlingen voor 2018-2019)

Voor een secundaire opleiding dienen de ouders (meerderjarige) leerlingen bij te dragen tot de onkosten (boeken, uitstappen,...).  Omdat wij geloven dat wij de schaarse middelen het efficiënst kunnen inzetten voor het begeleiden van onze leerlingen hebben wij de inning van de onkosten uitbesteed aan Iddink.

We vragen dan ook met aandrang aan elke leerling om voor 1/9/2018 zich te registreren zodat wij de verschillende accounts in de school kunnen activeren.

 

Website: www.iddlink.be/bestellen 

Code: Q65SHXPC

Je kan altijd vragen om de schoolrekening in delen te betalen.  Heb je problemen met het inloggen of registratie, kun je altijd contact opnemen met de school en vragen naar Carine of Jelle. 

KSO uit de kast
Visie
Contact

GO! Technisch Atheneum

Campus De Brug
Vaartstraat 1 bus 1
1800 Vilvoorde

Tel.: 02 257 03 90
campusdebrug@sgr10.be

Volg ons op facebook
Werken voor derden

Als school bieden wij ook graag onze vakkennis aan. 

Wat we aanbieden:

 • Reclamepanelen, logo's, huisstijlen

 • Automechaniek

 • Lassen
 • Loodgieterij
 • ...

Vraag hier je offerte aan!

ktav.tac@sgr10.be

Google maps
stratenplan