De Mediamadammen op bezoek

Woensdag 6 september 2018 bracht Anja Daems van de Madammen een bezoek aan onze school voor een korte uiteenzetting over onze innoverende aanpak.

meer info op onze facebookpagina (foto's en interview zelf)

 

Inschrijvingen 2018 - 2019

Hoewel de school open is tijdens de vakantie in weekdagen tot 19.00 uur en op zaterdag, komen er zich nog dagelijks leerlingen aanmelden. Spijtig genoeg kunnen wij deze leerlingen niet verder helpen.

Hieronder alvast een lijstje met klassen die VOLVERKLAARD werden:

 • 1ste leerjaar B,
 • 1ste beroepsvoorbereidend leerjaar (2B - alle richtingen), ...
 • 2de graad voeding-verzorging,
 • 2de graad basismechanica,
 • 2de graad kantoor,
 • 3de graad auto,
 • 3de graad sanitaire installaties,
 • 3de graad kantoor,
 • al de specialisatiejaren (ook veiligheidsberoepen)
 • alsook al de laatste jaren die wij aanbieden in TSO (Boekhouden-informatica; Secretariaat-Talen; elektromechanica & sociaal technische wetenschappen)

Door een splitsing van de Se-n-se opleiding Integrale veiligheid zijn daar nog plaatsen vrij.

Campus De Brug

Campus de Brug is een school voor KSO, TSO en BSO die haar leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt of verdere hogere studies. Ons aanbod is erg gevarieerd en uniek in de regio: techniek, kunst, verzorging, veiligheid en sport. Dat zorgt ervoor dat  elke jongere zijn of haar talenten en interessegebieden kan exploreren.

Omdat wij zeer sterk geloven in de talenten en capaciteiten van onze leerlingen enerzijds en beseffen dat het secundair onderwijs dringend nood heeft aan innovatieve  stimulansen hebben wij volop de kaart van de uitdagingen.  Leerlingen in de eerste graad werken met individuele leerwegen (onder begeleiding van 2 leerkrachten), het economisch leercentrum waarbij leerlingen over de structuren heen samen werken aan gezamelijke economische uitdagingen.  In navolging van de reeds ingevoerde (en succesvolle) vernieuwingen zullend de leerlingen van de 2de graad les krijgen in de talengang waarbij ze zelf aansturen aan welke taal ze verder uitdiepen (en hier dus meer tijd in besteden).

Studieaanbod 4 domeinen

Boeken en schoolonkosten (Voor al de ingeschreven leerlingen voor 2018-2019)

Voor een secundaire opleiding dienen de ouders (meerderjarige) leerlingen bij te dragen tot de onkosten (boeken, uitstappen,...).  Omdat wij geloven dat wij de schaarse middelen het efficiënst kunnen inzetten voor het begeleiden van onze leerlingen hebben wij de inning van de onkosten uitbesteed aan Iddink.

We vragen dan ook met aandrang aan elke leerling om voor 1/9/2018 zich te registreren zodat wij de verschillende accounts in de school kunnen activeren.

 

Website: www.iddlink.be/bestellen 

Code: Q65SHXPC

Je kan altijd vragen om de schoolrekening in delen te betalen.  Heb je problemen met het inloggen of registratie, kun je altijd contact opnemen met de school en vragen naar Carine of Jelle. 

Visie

Contact

GO! Technisch Atheneum

Campus De Brug
Vaartstraat 1 bus 1
1800 Vilvoorde

Tel.: 02 257 03 90
campusdebrug@sgr10.be

Volg ons op facebook

Werken voor derden

Als school bieden wij ook graag onze vakkennis aan. 

Wat we aanbieden:

 • Reclamepanelen, logo's, huisstijlen

 • Automechaniek

 • Lassen
 • Loodgieterij
 • ...

Vraag hier je offerte aan!

ktav.tac@sgr10.be

Google maps

stratenplan