Campus De Brug

Campus de Brug is een school voor KSO, TSO en BSO die haar leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt of verdere hogere studies. Ons aanbod is erg gevarieerd en uniek in de regio: techniek, kunst, verzorging, veiligheid en sport. Dat zorgt ervoor dat  elke jongere zijn of haar talenten en interessegebieden kan exploreren.

Omdat wij zeer sterk geloven in de talenten en capaciteiten van onze leerlingen enerzijds en beseffen dat het secundair onderwijs dringend nood heeft aan innovatieve  stimulansen hebben wij volop de kaart van de uitdagingen.  Leerlingen in de eerste graad werken met individuele leerwegen (onder begeleiding van 2 leerkrachten), het economisch leercentrum waarbij leerlingen over de structuren heen samen werken aan gezamelijke economische uitdagingen.  In navolging van de reeds ingevoerde (en succesvolle) vernieuwingen zullend de leerlingen van de 2de graad les krijgen in de talengang waarbij ze zelf aansturen aan welke taal ze verder uitdiepen (en hier dus meer tijd in besteden).

Studieaanbod 4 domeinen

Boeken en schoolonkosten (Voor al de ingeschreven leerlingen voor 2018-2019)

Voor een secundaire opleiding dienen de ouders (meerderjarige) leerlingen bij te dragen tot de onkosten (boeken, uitstappen,...).  Omdat wij geloven dat wij de schaarse middelen het efficiënst kunnen inzetten voor het begeleiden van onze leerlingen hebben wij de inning van de onkosten uitbesteed aan Iddink.

We vragen dan ook met aandrang aan elke leerling om voor 1/9/2018 zich te registreren zodat wij de verschillende accounts in de school kunnen activeren.

 

Website: www.iddlink.be/bestellen 

Code: Q65SHXPC

Je kan altijd vragen om de schoolrekening in delen te betalen.  Heb je problemen met het inloggen of registratie, kun je altijd contact opnemen met de school en vragen naar Carine of Jelle. 

Inschrijvingen 2018 - 2019

De inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn al een tijdje bezig.  Omdat wij tijdens de inschrijving voldoende tijd willen besteden aan de kennismaking met de leerling willen we jullie vragen om de inschrijvingsmomenten te respecteren.

Om een inschrijving degelijk af te werken is de aanwezigheid van één van beide ouders noodzakelijk.  Om geen verrassingen te hebben in de loop van volgend schooljaar is het wenselijk het eindrapport van vorig schooljaar mee te brengen en liefst de rapporten van dit schooljaar.

In de zomervakantie zijn volgende momenten voorzien:

donderdag 16 augustus 2018 13.00 - 19.00 uur
maandag 20 augustus 2018 13.00 - 19.00 uur
dinsdag 21 augustus 2018 09.00 - 12.00 uur
woensdag 22 augustus 2018 09.00 - 12.00 uur
zaterdag 25 augustus 2018 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 28 augustus 2018 09.00 - 12.00 uur

 Op basis van het huidig aantal inschrijvingen hebben we VOLVERKLARINGEN voor:

  • het 2de jaar B (beroepenveld elektriciteit)
  • het derde jaar verzorging (BSO)

XXX

Visie

Contact

GO! Technisch Atheneum

Campus De Brug,
Vaartstraat 1 bus 1
1800 Vilvoorde

Tel.: 02 257 03 90
campusdebrug@sgr10.be

Volg ons op facebook

Werken voor derden

Als school bieden wij ook graag onze vakkennis aan. 

Wat we aanbieden:

  • Reclamepanelen, logo's, huisstijlen

  • Automechaniek

  • Lassen
  • Loodgieterij
  • ...

Vraag hier je offerte aan!

ktav.tac@sgr10.be

Google maps

stratenplan